Ring i dag på +45 53 600 501
Miljødiplom
Fokus på miljøet
Fokus på materialer

Legepladser med fokus på miljøet

Vi leverer førsteklasses produkter samtidig med, at vi tager hensyn til miljøet.
Vores produktion og produktudvikling rettes mod økologi, og hvor det er muligt, anvender vi materialer, som indgår i det økologiske kredsløb.
Vi producerer primært i træ, som skoves i områder med kontrolleret skovdrift.

Træsorterne er specielt udvalgt til brug til legepladser og kan anvendes uden giftig imprægnering.
Vi anvender Cedertræ fra Britisk Colombia, Topwood (picea abies ), der kommer fra Nordsverige og derfor kun vokser 3-4 måneder om året samt Robinia (Robinia Pseudoaccacia ) til naturlegeredskaber og delvis lærk.

Minimal Miljøpåvirkning

Vores produktionsmetoder tilpasses, således at miljøpåvirkningen minimeres mest muligt, fx anvendes der ved farvning af produkterne vandbaserede farver og lakker.
I produktionen sorteres affald til genbrug, fx går trærester til opvarmning, ligesom pap genbruges næsten 100%.

Rudecos produkter påvirker ikke miljøet negativt i den periode, produkterne anvendes, og de kan efter brug nedtages, genanvendes eller bortskaffes uden påvirkning af miljøet.

Rudeco modtog i 2004 Storstrøms Amts Miljødiplom for en ekstraordinær indsats for miljøet.