Ring i dag på +45 53 600 501
Robinietræ
Robinietræ

Information om Rudeco Robinie

Vores Rudeco Natur serie er fremstillet af træsorten Rubinia Robinia Pseudoaccacia, som har helt unikke egenskaber, når det handler om styrke og lang levetid. Rubinia stammerne består næsten udelukkende af kernetræ, og derfor holder de ekstremt længe – adskillige år længere end Eg, der ellers er kendt for at have stor, naturlig holdbarhed.

Rudeco anvender alene afsplintet Robinie

Ved afsplintet forstås, at det yderste barklag på stammen er fjernet sammen med den yderste bløde ded – den såkaldte splint, og tilbage er det stærke kernetræ.

Robinie.. Det stærkeste træ i skoven

Som nævnt er Robinietræ yderst stærkt, og Robinietræ kan ”slå/vride sig” som alt andet træ, og der kan opstå såkaldte vindridser/sprækker.
Når vindridser opstår, kan disse ikke ”føres tilbage”.
Robinie vindridser betragtes ikke som materiale-/ eller fabrikationsfejl, men som en naturlig del af træets ”egenskaber”.
Lodrette vindridser / sprækker er ikke kritisk iht. EN 1176.

Vejledende levetider for trædele anvendt i jordkontakt


Vejledende levetider for trædele anvendt i jordkontakt

Garantien dækker strukturel styrke, materialer og produktionsfejl

Garantien dækker ikke fejl, som er et resultat af forsømmelig installation og vedligeholdelse, normalt slid og havari samt lettere falmen af farver m.v.

Produkterne fremstilles og forarbejdes primært ved manuelt håndarbejde

Efter forarbejdning behandles træet med godkendt maling/træbeskyttelse, der indeholder et svampedræbende middel - fungicider.
Såfremt garantien fortsat skal opretholdes, er det et krav, at produkterne mindst en gang årligt behandles med træbeskyttelse, der indeholder svampedræbende midler – fungicider, f. eks Gori 44, og at bestemmelserne i den medfølgende Logbog overholdes.